Ilmastointilaite kannattaa huollattaa ajoissa

UUTTA SUOMESSA: 100% öljynvaihto automaatti-vaihteistoon
4.9.2014
Syksy on hyvä hetki jarruhuoltoon
25.8.2015

Ilmastointilaitteiden huollot eivät useinkaan kuulu määräaikaishuoltoihin, joten asiasta huolehtiminen jää yleensä autoilijan vastuulle. Ilmastointihuoltoa varastessa pitää olla tarkkana, huoltotoimet kun saattavat tarkoittaa pelkkää vajaan järjestelmän täyttöä kylmäaineella. Eri huoltoliikkeiden ilmastointilaitehuoltojen tarjouksia voi olla vaikea hahmottaa, että mitä mikäkin tarjous pitää sisällään.

Yleisin syy kehnosti toimivaan ilmastointijärjestelmään on liian vähäinen kylmäaineen määrä. Pieniä määriä kylmäainetta haihtuu letkujen ja tiivisteiden kautta, joten sitä on aika ajoin lisättävä. Järjestelmässä voi olla myös vuoto. Nopea tapa havaita vuotoja on järjestelmän paineistaminen typpikaasulla, jolloin vuotokohta paljastuu paineistuksen aiheuttaman vuotoäänen perusteella. Uusin ja todennäköisesti tarkin menetelmä on seoskaasu Formier5:n käyttö. Seos sisältää typpeä ja vetykaasua. Menetelmässä paineistetun järjestelmän vuotoja etsitään vetyä tunnistavalla elektronisella erikoistyökalulla.

Toinen yleinen ilmastointilaitteita vaivaava vika on kosteus. Kylmäaineen seassa on oltava pieni määrä öljyä, joka voitelee kompressoria. Öljyyn sitoutunut kosteus muodostaa syövyttäviä yhdisteitä. Jos tämän lisäksi kylmäaineen määrä järjestelmässä on alhainen, voi yhteisvaikutuksena olla ilmastointijärjestelmän hinnaltaan kalleimman osan, kompressorin, vaurioituminen. Tämän vuoksi ilmastointihuollossa on tärkeää, että kylmäaine otetaan järjestelmästä talteen huoltolaitteella, joka puhdistaa aineen ja poistaa siitä kosteuden. Tarvittaessa tulee vaihtaa nestesäiliö/kuivain suodattimineen.

Vesi ja tiesuola voivat aiheuttaa syöpymisvaurioita auton etumaskin takana sijaitsevalle vauhduttimelle ja järjestelmän putkistolle. Näistä aiheutuvat kylmäainevuodot voi korjata uusimalla tai paikkaamalla vaurioituneet osat.

Säännöllisen ilmastointilaitehuollon yhteydessä voidaan höyrystinkennosto desinfioida. Matkustamoon tuleva raitisilma kulkee kennoston lävitse. Kennostoon pesiytyneet bakteerit, homeitiöt ja muut epäpuhtaudet voivat aiheuttaa terveysriskin. Samassa yhteydessä kannattaa vaihdattaa myös raitisilmasuodatin.